سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ایزدی نیا – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد گروه متالورژی شرکت ماشین سازی اراک
کامران دهقانی – استاد دانشکده معدن متالورژی دانشگاه امیرکبیر
علیرضا صحت – کارشناس متالورژی شرکت بازرسی وزارت نیرو

چکیده:

در این تحقیق آلیاژCu-Al-Ni به روش ذوب و ریخته گری تولید شد و سپس برای ایجاد خواص حافظه داری آلیاژ مذکور تحت عملیات حرارتی مناسب قرار گرفت. پس از تولید آلیاژ حافظه دار روش انجماد سریع بر روی مبرد(Melt-Spinning برای تولید ساختار نانو استفاده شد. پس از بررسی متغیرهای موثر در روش ذوب چرخان، نمونه های نواری شکل با این روش تولید شد. ریز ساختار نمونه های تولید شده با استفاده از میکروسکوپ نوری، پراش اشعه ایکسXRD)میکروسکوپ نیروی اتمیAFM) و آزمون ریزسختی سنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که انجماد سریع موجب ایجاد ساختارهای نانو در نمونه های نواری شکل شده و در نتیجه باعث بهبود خواص مکانیکی درمقایسه با ساختار معمول ریخته گری شده است، سختی در آلیاژهای حافظه دار نانو ساختار نسبت به آلیاژهای حافظه دار معمولی تا 2 برابر افزایش یافته است