سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدهامان هدایت مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله امکان بهتر کردن رفتار تریبولوژیکی فولاد کربنی ساده توسط یک عملیات دومرحله ای مورد بررسی قرارمیگیرد درمرحله اول فرایند آبکاری کروم برروی فولاد کربنی ساده انجا مشدو درقدم بعدی فرایندنیتروکربوراسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی برروی نمونه انجام گرفت دراین تست نمونه ها در یک محلول آبی اوره بعنوان الکترولیت قرارگرفتند و به یک منبع پالسی با ولتاژ منفی به بزرگی 350 V متصل شدند زمان عملیات بین 21-7 دقیقه و فرکانس مورد استفاده 10KHz بود رفتار تریبولوژیکی پوشش توسط تست سایش و میکروسختی تحت بررسی قرارگرفت رفتار الکتروشیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی نمونه ها مورد مطالعه قرارگرفت مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی نمونه ها درمحلول 3/5% کلرور سدیم خالص توسط پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی PDS انجام شد دراین بررسی مشخص شد که مقاومت به خوردگی و سایش دراین فرایند بستگی زیادی به زمان عملیات درمرحله دوم دارد.