سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان پولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه بین المل
رضا تقی آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی اما
سعید شبستری – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران.

چکیده:

در این تحقیق تاثیر غلظت سیلیسیم بر رفتار سایشی آلیاژهایAl-Si غنی از آهن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله نحوه توزیع، ابعاد و کسر حجمی ترکیبات غنی از آهن به ترکیب شیمیایی آلیاژ، بالاخص غلظت آهن وسیلیسیم وابسته است. در صورتی که افزودن آهن موجب شکل گیری رسوبات ظریف و بین دندریتی شود، خواص سایشی بهبود می یابد در حالیکه شکل گیری رسوبات اولیه و صفحه ای شکل غنی از آهن موجب افت خواص سایشی می شود.در غلظتهای کم آهن آلیاژهای نزدیک یوتکتیک به دلیل بالا بودن کسر حجمی فاز سخت یوتکتیک، مقاومت سایشیبهتری ارائه می دهند. با افزایش غلظت آهن و پیرو آن افزایش ابعاد و کسر حجمی ترکیبات غنی از آهن، آلیاژهای هیپویوتکتیک حاوی مقادیر بیشتر فاز نرمa-Al خواص سایشی بهتری ارائه می دهند.