سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن زنبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسن خادمی زاده – دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر نهضت – دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پروسه هیدروفرمینگ ورق فلزی که در سال اخیر بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است، می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای برخی از روش های شکل دهی باشد. این مزیت ها عمدتاً ناشی از کاربرد فشار مایع به عنوان بخشی از ابزار تغییر شکل در فرایند می باشد. چالش های پیش رو در پروسه هیدروفرمینگ را می توان در دو مقوله الف) ماده ب) فشار سیال کلاس بندی کرد. چالش مواد به انتخاب و رفتار ماده برمی گردد. یکی از موارد نگرانی و حساس،در پروسه بالانس بودن فشار سیال با ماده شکل پذیر است دومین چالش در تعیین نسبت فشار سیال در طول کورس حرکتی سنبه است. به عبارتی نیاز به تعیین بالاترین و کمترین محدوده فشار سیال نسبت به میزان حرکت سنبه و تعیین مقدار بهینه این فشارها در انجام موفق پروسه ضروری خواهد بود. این مقاله به بررسی میزان فشار کاربردی وتاثیرات ناشی از آن بر روی توزیع تنش ،کرنش وضخامت با استفاده از روش المان محدود پرداخته است