سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محمدی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود
حسین عشقی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
فرشید رئیسی – گروه برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

نتایج تجربی گزارش شده ما ( مرجع5) برای مشخصه پاسخ آشکارساز PtSi/Si که در آن از Si متخلخل استفاده شده است، نشان می دهد که پاسخ از رابطه فاولر که در قطعات غیر متخلخل صادق است پیروی ن کرده و در ناحیه طول موجی 1/5 الی 4 میکرومتر درحدود یک مرتبه بزرگی افزایش پیدا می کند . همچنین پاسـخ در قطعه متخلخل در طول موج های بالاتر از طول موج قطع ) ) λ c در نمونه های غیر متخلخل همچنان قابل ملاحظه است . بررسی های ما نشان می دهـد کـه ویژگـی نخست می تواند ناشی از ناهمواری هادر سطحSi متخلخل و دومین اثر حاصل فرایند تونل زنی حامل ها از داخل سد شاتکی باشد .