سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره سلیمانی پور – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شفیعی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین مشرف نوری – شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا

چکیده:

در این پژوهش تاثیر مدول هندسی و سرعت سرد شدن بر ساختار میکروسکوپی قطعات سنگین فولادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور یک آزمایش با سه مدول هندسی متفاوت، ۱۱cm ، ۱۷/۵ و ۳۰ از جنس فولاد کم آلیاژ، گرید GS28Mn6، به وزن ۲۰ تن ریخته گری شد. با نصب ترموکوپل داخل مذاب اطلاعات مربوط به چگونگی تغییرات دما نسبت به زمان ذخیره گردید و بر اساس آن منحنی های سرد شدن واقعی، ترسیم و سرعت انجماد محاسبه گردید. نمونه های ریخته گری شده تحت عملیات حرارتی هموژنیزاسیون، نرماله و تنش گیری قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصله زمان انجماد در این گونه قطعات با مجذور مدول هندسی متناسب است. ساختار میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی در دو حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با افزایش مدول هندسی، ساختار غیر همگن تر و دانه درشت تر می شود. با کاهش مدول هندسی و افزایش سرعت سرد شدن از ۰/۱۸ درجه سانتی گراد min به ۰/۴، اندازه قطر دانه د رحالت ریختگی از ۱۰۱µm به ۶۰ و در حالت نرماله از ۷۲µm به ۴۲ کاهش یافته است.