سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قربانعلی فتحی – دانشجویکارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رحمت عظیمی – کارشناسی ارشد خاکشناسی
امید آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای اقلیم خاک و پوشش گیاهی براساس روش مدالوس دروضعیت بیابانزایی منطقه پرندک و درنهایت ارایه نقشه بیابانزایی درمنطقه میب اشد برای بررسی نقش معیارهای مذکور ازچهارشاخص برای معیار خاک سه شاخص برای معیار اقلیم و چهارشاخص برای معیار پوشش گیاهی استفاده شده است نتایج نشانگر آنست که معیار کیفیت اقلیم با ارزش کمی ۱/۷۸ تاثیر گذارترین عامل درتشدید بیابانزایی منطقه و معیارخاک با متوسط ارزش کمی ۱/۴ کمترین تاثیر را دربیابان زایی منطقه داشته و کل منطقه با ارزش عددی ۱/۵۹ از نظر بیابان زایی درکلاس بحرانی قرار میگیرد.