سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب خامنه اصل – دکتری، مهندسی و علم مواد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه

چکیده:

اهمیت هیدروژن به عنوان منبع انرژی سبز محققان فراوانی را تشویق به تحقیق در این زمینه کرده است. تولید فتوکاتالیستی هیدروژن با استفاده از نانو تیتانیای دوپ شده با مقادیر مختلف فلز واسط به عنوان نگه دارنده حفره هدف این مقاله بوده است. فتوکاتالیست بکار رفته در این تحقیق نانو پودر تیتانیای 25 P دارای 0-2%وزنی پلاتین بوده است که با استفاده از تجزیه فوتونی نمک مربوطه حاصل شده است. ترکیب فازهای آناتاز و روتایل همراه با یون فلزی فتوکاتالیست مناسبی برای تجزیه آب فراهم آورده است. آزمون تجزیه آب در واکنش گ اه بچی آب بندی شده دارای 0/5گرم کاتالیست، 20 میلی لیتر آب یونیزه شده و متانول بوده است که تحت لامپ جیوه 100 واتی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افز ودن پلاتین دارای مقدار بهینه ای بوده است که برایند اثر مثبت نگه دارندگی حفره و اثر رقابتی پر شدن موقعیتهای سطحی است. بیشینه نرخ تولید هیدروژن حدود 1000 میکرو مول هیدروژن بر ساعت-گرم کاتالیست بود.