سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید امانی فر – کارشناسی ارشد برق – قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنع
محمد اسماعیل همدانی گلشن – استاد تمام مهندسی برق – قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

چکیده:

استفاده از ادوات الکترونیک قدرت به صورت اینورترهایی برای اتصال منابع تولید پراکنده نظیر توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی به شبکه توزیع موجب ایجاد هارمونیک و اعوجاج در شکل موج ولتاژ و جریان شبکه توزیع می گردد. در شبکه های ولتاژ متوسط هارمونیکهای ولتاژ میتوانند ناشی از اثر اتصالات دستگاهها به شبکه های فشار ضعیف یا فشار قوی باشند. هر یک از تجهیزات تولید کننده هارمونیک تنها بایستی هارمونیکهای محدودی را ایجاد نمایند تا سطح هارمونیک ولتاژ کل شبکه از حد مجاز تجاوز ننماید. از اینرو در هنگام استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بایستی به پتانسیل تولید هارمونیکها ناشی از نصب این دستگاهها توجه شود. این افزایش هارمونیکها در باس متصل به منبع تولید پراکنده بسیار شدید بوده و در نتیجه برای حذف هارمونیکها نیاز به استفاده از فیلترها و یا روشهای کنترلی در منابع پراکنده مبتنی بر اینورتر است. آنچه که در ارتباط با تاثیر منابع پراکنده بر هارمونیکها میباشد، اغلب مربوط به منابع پراکنده مبتنی بر اینورتر و روشهای کنترلی برای کاهش هارمونیکهای تزریقی توسط این منابع به شبکه میباشد. لذا در این مقاله تاثیر منابع پراکنده اینورتری بر هارمونیکهای تزریقی بررسی شده و از دو روش حذف هارمونیکی ساده و پیشرفته برای حذف هارمونیکهای تزریقی استفاده و نتایج آنها با هم مقایسه میشوند. این روشها بر روی شبکه 13 باسه IEEE با استفاده از نرمافزار PSCAD شبیهسازی شدهاند.