سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی برونی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
کرامت رفیعی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
علی شیارنی بید آبادی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

کیفیت سطحی یکی از مهترین ویژگی های محصولات تولید شده از روش ذوب مجدد تحت سرباره الکتریکی (ESR) می باشد. ترکیب سرباره نقش بسیار مهمی در حذف ناخالصی ها و کیفیت سطحی دارد. در این تحقیق تاثیر ترکیب سرباره بر کیفیت سطحی شمش های فولاد ۱٫۲۴۳۶ تولید شده با روش ذوب مجدد تحت سرباره الکتریکی (ESR) مورد بررسی قرار گرفت. فولاد مذکور یک فولاد لدبوریتی می باشد که در ابزار برش، کشش عمیق و اکستروژن و غیره کاربرد زیاد دارد. در این تحقیق با استفاده از سه سرباره با ترکیب و خواص مختلف، فرایند ذوب تحت سرباره الکتریکی روی فولاد انجام شد و کیفیت سطحی شمش ها پس از فرایند (ESR) مورد بررسی قرار گرفت. برای حذف رطوبت سرباره نیز، از یک کوره ی مقاومتی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان درصد CaF2 سرباره، کیفیت سطحی شمش های (ESR) شده از این فولاد بهبود می یابد که در نهایت سرباره ای با ترکیب ۲۰%CaO و ۲۰%Al2O3 و ۶۰%CaF2 بهترین کیفیت سطحی را ارائه داد.