سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه کرمی بوژانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ایلام
رضا یگانه – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ایلام،
مجتبی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ایلام،

چکیده:

یکی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر، بیوگازاست. بیوگاز محصولی است که دراثر فرآیند تجزیه بیولوژیکی مواد آلی همچون فضولات حیوانی، بقایای سوپرمارکتها، صنایع کوچک و…که پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به انرژی را خواهند داشت، بوجود میآید. با تخمیر بیهوازی این مواد در گوارندههای بیهوازی به راحتی امکان تولید بیوگاز فراهم میشود. در این تحقیق به بررسی تاثیر نوع هاضم بر میزان تولید بیوگاز پرداخته میشود. برای این منظوراز دو نوع هاضم فلزی وP.V.C استفاده شد که به لوله و اتصالات پنوماتیک و کیسههای مخصوصی جهت جمعآوری گاز مجهز شدند. برای ارزیابی عملکرد هاضمها به میزان 1/5کیلوگرم فضولات گاوی و 1/5لیترآب تغذیه گردیدند و در دمای بین20-30 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان تولید گاز، دمای محیط و میزان PH ثبت گردید. نتایج تجربی نمایانگر تولید بیشتر بیوگاز در هاضمP.V.Cمیباشد. به طور متوسط میزان 0842/0 میلی لیتر در هاضم فلزی و5018/3 میلی لیتر در هاضمP.V.Cدر مدت زمان تعیین شده، بیوگاز تولید شد