سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق عزیزیان – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان کردستان،
محمد داناسالم – مدیر گروه معماری دانشگاه علمی کاربردی کردستان مرکز جهاد دانشگاهی،
هوشنگ بهمنی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،

چکیده:

آشفتگیهای هویتی در کالبد معماری خود را به دو صورت ثابت و متحرک نمایان میسازند. آسیبهای متحرک، دست فروشهای خیابانی هستند که بر سیمای شهر تاثیر میگذارند. این مقاله با پرسمان و مشاهده در خیابان انقلاب سنندجبه دنبال این مسئله است که عناصر متحرک خیابان آیا جزئی از هویت شهر و خیابان میباشند یا خیر؟ همچنین به بررسی آسیبهای متحرک خیابان انقلاب شهر سنندج پرداخته و آیا این دست فروشان دارای مقبولیت هویتی در شهرو منطقه میباشند یا خیر؟ آیا این دست فروشان امکان دارد که در طول زمان جزوی از هویت شهر شده باشند؟ در این صورت آیا امکان حذف این عناصر متحرک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق نشان میدهد با مقایسه مشاهدات و نمونه های مشابه در شهرهای دیگر روشن شده که مردم هنوز این دست فروشها را جزئی از شهر ندانسته و برحسب نیاز به آنها مراجعه میکنند. در این صورت امکان حذف این عناصر متحرک از خیابان انقلاب سنندج بدون صدمه زدن به هویت خیابان و شهر سنندج امکان پذیر می باشد