سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ناظمی هرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد ا
سیدحسین رضوی – استاد یار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای عملیات حرارتی سخت کاری سطحی القایی به عنوان یک عامل با تأثیر گذاری بالا در عمر خستگی فولاد تورشن بار DIN CK45 (1.1191) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اثر پارامترهای مختلف چون توان اعمالی، سرعت روبش، ارتفاع سیم پیچ و ریزساختار اولیه فولاد بر ریز ساختار و سختی تولید شده در لایه های مختلف تورشن بار بررسی شد. نتایج حاصل نشان دادند که افزایش توان تا kw110 و کاهش سرعت روبش تا mm/min200 سبب افزایش سختی سطحی تورشن بار تا ۵۸ راکول سی در سیم پیچ ۵ میلیمتری گردیده و ریز ساختار منطقه سخت شده نیز شامل توزیع ریزتری از تیغه های مارتنزیتی می گردد. با افزایش ارتفاع سیم پیچ تا ۲۰ میلیمتر سختی سطحی کاهش یافته ولی عمق نفوذ سختی افزایش می یابد. اصلاح عملیات سخت کاری القایی با افزایش عمق نفوذ تا ۵/۴ میلیمتر و کاهش میزان آستنیت باقیمانده در زمینه باعث افزایش عمر خستگی به میزان ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار سیکل شد.