سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان دانش مسلک – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی
محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد خوردگی
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی جهت بهبود خواص سطحی آلیاژ آلومینیوم سری 6xxx در الکترولیت قلیایی رقیق در زمان ها و فرکانسهای مختلف مورد استفاده قرارگرفت مقاومت به خوردگی پوشش های بدست آمده تحت شرایط یکسان توسط تست های پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک بررسی گردید. برای مشاهده ریزساختار و فصل مشترک فلز/ پوشش از میکروسکوپ الکترونی SEM استفاده شد بررسی ها بیانگر ان است که پوشش های Al2O3 ایجاد شده به روش PEO دارای شبکه ای از حفره و ترک بوده همچنین ساختار لایه ی اکسیدی و نرخ رشد آن به شدت وابسته به مدتزمان انجام فرایند می باشد و با افزایش زمان افزایش می یابد تراکم پوشش حاصل تحت تاثیر فرکانس پالسهای اعمالی بوده و با افزایش فرکانس لایهی اکسیدی متراکم تر شد.