سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهرا تقی پور کلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

کامپوزیت پلی انیلین / پلی استیرن د رمحیط ابی توسط پلیمریزاسیون استیرن و انیلین با استفاده از امونیم پروکسی دی سولفات و پتاسیم یدات به عنوان اکسنده و در حضور پایدار کننده هایی از قبیل سدیم و دودسیل بنزن سولفونات و پلی وینیل الکل تهیه شد. شکل شناسی ، ساختار شیمیایی ،دمای شیشه ای شدن واندازه ذرات کامپوزیت بررسی شد.، نتایج نشان دادند که شکل شناسی، ساختار شیمیایی ، دمای شیشه ای شدن و اندازه ذرات محصول به نوع پایدار کننده بستگی دارد همچنین نتایج نشان دادند که اندازه ذرات محصول به غلظت دوپان نیز وابسته است شکل شناسی توسط تصویرمیکروسکوپ الکترونی SEM ساختار شیمیایی توسط طیف سنج مادون قرمز FTIR، و دمای شیشه ای شدن توسط تصویرگر ماسنج دیفرانسیلی DSC مطالعه شده است.