سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون حایری – شرکت سهامی برق منطقه ای

چکیده:

درتعدادی از توربوژنراتور ها، در دور نامی، بعد از به مدار آوردن سیستم تحریک و قبل از اتصال ژنراتور به شبکه، دستگاههای اندازه گیری ولتاژ مقدار قابل ملاحظه ای را نشان می دهند که ناشی از وجود پسماند مغناطیسی در روتور ژنراتور می باشد . این پسماند مغناطیسی ممکن است در هنگام وقوع پدیده قطع تحریک اختلالاتی را در عملکرد صحیح رله های لغزش قطب و قطع تحریک ژنراتور بوجود بیاورد .
هدف از ارائه این مقاله بررسی اثرات این پسماند بر روی امپدانس دیده شده توسط رله های فوق الذکر است و نهایتاً سعی می گردد با ارائه تنظیمات پیشنهادی برای رله های امپدانسی قطع تحریک و لغزش قطبی که در ژنراتور های دارای پسماند مورد استفاده قرار گرفته اند، قابلیت اطمینان و قدرت تشخیص را در هر دو نوع رله افزایش دهیم تا در هنگام و قوع پدیده قطع تحریک، هر یک از این رله ها وظایف حفاظتی محوله را بدرستی و بطور کامل انجام دهند .