سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علیرضا زراسوندی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن نجفی علمدارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

شرایط جوی یکی ازمواردموثربرحمل و نقل وایمنی آن می باشد خوزستان درسالیان اخیر به مراتب با پدیده گردوغبار مواجه بوده است حمل و نقل بصورت مستقیم و غیرمستقیم با مسائل اجتماعی و اقتصادی یک منطقه درارتباط است دراین پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود درارتباط با گردوغبار و حمل بار توسط حمل و نقل ریلی با استفاده از آنالیز آماری نحوه تاثیر تغییرات شدت گردوغبار برحمل و نقل ریلی مورد بررسی قرارگرفته و این تاثیر بصورت روابط کمی نمای شداده م یشود.