سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه ملاعباسی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی –

چکیده:

افزایش ضریب انتقال حرارت در صنایع مهندسی شیمی سبب کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم می شود سیالات غیرنیوتنی نقش بسزایی درمهندسی شیمی دارند گل حفاری به عنوان یک سیالغیرنیوتنی هرشل بالکلی در بخش حفاری مورد استفاده قرار میگیرد یکی از اهداف استفاده ازاین سیال خنک سازی مته حفاری است لذا افزایش ضریب انتقال حرارت گل حفاری راندمان کار را افزایش میدهد برای این منظور از سه نانوذره TiO2 وAl2O,CuO استفاده شدها ست نتایج تجربی افزایش قابل ملاحظه ضریب انتقال حرارت جابجاییمتوسط ومحلی را افزایش این نانوذرات به سیال پایه نشان میدهد بررسی نتایج نشان میدهد که این افزایش دراثر تغییر خواص رئولوژیکی سیال پایه و افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی سیال به صورت توام بوده است.