سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ضرغام برامکی – کارمند شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

در این مقاله بطور اختصاصی با طراحی ، ساخت و کالیبراسیون یک دستگاه آزمایش و اندازه گیری تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد در اطراف استوانه با شار ثابت حرارتی در سطح برای آب خالص ، تری اتیلن گلایکول خالص و محلولهای با غلظتهای متفاوت از آنها به تحقیق و بررسی اصل بر هم نهی در تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد محلولهای با غلظتهای متفاوت از تر ی اتیلن گلا یکول در آب می پردازیم.