سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا عابدیان بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک، دانشگاه شیراز
خسرو جعفرپور – دانشیار بخش مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اهمیت برآورد دقیق انتقال حرارت جابجایی آزاد در کاربردهایی نظیر مسایل مربوط به جو زمین، انتقال حرارت در راکتورهای هسته ای و همچنین خنک سازی در صنایع الکترونیک، در این مقاله نتایج اولیه اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجایی ازاد بر اساس مطالعات انتقال جرم با استفاده از روش الکتروشیمیایی جریان الکتریکی محدود شده برای صفحات مثلثی شکل افقی و عمودی یک طرف فعال و یا دو طرف فعال در محدوده ی جریان آرام با تاکید بر عملی و ساده بودن و در عین حال دقیق بودن روش ارائه می گردد. شایان ذکر است که طول مشخصه مورد استفادهجذب سطح فعال جسم (ÖA) می باشد. نتایج بدست امده در این مقاله با داده های موجود در سایر منابع تطابق بسیار خوبی را نشان میدهد.