سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدجمال حسینی پور – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اصغر شمسی سربند – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

صفحات دو قطبی، یکی از اجزاء مهم پیل های سوختی است که با روش های مختلف قابلیت ساخت دارند.در این مقاله ساخت صفحات دو قطبی فلزی بکمک فرایند شکل دهی با دمش گاز مورد بررسی قرار می گیرد.برای این منظورنمونه هایی به قطر 680 میلیمترتهیه گردید. قالب ها با الگوی پینی با قطر و ارتفاع متفاوت از طریق ماشینکاری ساخته / میلیمتراز جنس آلومینیوم به ضخامت 2 شد. نمونه ها برروی قالب قرار گرفته و به کمک ورقگبر کاملا محکم شده تا از نشت گاز جلوگیری نماید. سپس کل مجموعه در داخل یک کوره قرار گرفته و تا دمای 500 درجه سانتی گراد گرم گردید. جهت شکل دهی از گاز آرگون استفاده شده است. این گاز از طریق مجرایی به داخل قالب منتقل شده ودر اثر فشار ناشی از این گاز، ورق به سمت قالب فشرده و در نهایت شکل قالب را به خود می گیرد.پارامترهای مورد بررسی عبارتند از: پهنا و ارتفاع پین ها و فشار شکل دهی.همچنین پارامترهای دما، جنس ورق، شعاع لبه بیرونی و فاصله بین پین ها ثابت در نظر گرفته شده است.برای ارزیابی حالات مختلف، از توزیع ضخامت در مسیر مشخص و پروفیل پر شدگی ورق در درون قالب استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش فشار گاز دمشی، پرشدگی قالب افزایش می یابد و همچنین بیشترین نازک شدگی ورق، در محل تماس با لبه بیرونی پین ها می باشد