سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالمهدی هاشمی – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گروه مهندسی مکانیک
اسماعیل ابراهیمی فردویی – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گروه مهندسی مکانیک
جواد فرجی شعاع – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گروه مهندسی مکانیک
مهرداد حمزه – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تجربی شعله ی چرخشی V شکل با مخلوط پیش آمیخته ی سوخت و هوا پرداخته ایم برای ایجاد شعله ی چرخشی در مسیر ورودی هوا از پره ای با زاویه چرخش 45 درجه استفاده شدها ست پس از آن که هوا به وسیله پره به چرخش درآمد سوخت به آن اضافه شده و یک مخلوط پیش آمیخته ی هوا وگاز ایجاد می شود برای بررسی تشکیل شعله ی چرخشی V شکل آزمایشها در مقاطع مختلفی انجام گرفته و نتایج آن برحسب نرخ آتش سرعت و نسبت هم ارزی ارایه شده است براساس آزمایشهای انجام گرفته دریک نرخ آتش معین برای مقاطع خروجی مختلف نسبت هم ارزی لحظه ی تشکیل شعله ی چرخشی V شک لمقدار مشخص ی است دراین حالت سرعت نیز مقدار مشخصی دارد.