سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام طاهریان – مازندران، بابل، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
احسان محسنی لنگوری – مازندران، بابل، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله, عملکرد هوا گرم کن خورشیدی به صورت تجربی بر روی گرمایش فضای داخلی ساختمان در مجتمع فنی و مهندسی بابل مطالعه می شود. تاثیر میزان دبی جرمی هوا و شدت تابش خورشیدی بر روی راندمان این هواگرم کن بررسی شده است. میزان انرژی ذخیره شده در اثر استفاده از این کلکتور ها در چند روز نمونه در جدول ۱ ارائه شده و در نهایت تعداد هوا گرمکن های خورشیدی مورد نیاز برای گرمایش یک ساختمان مسکونی با ۱۰۰m2 زیربنا در شرایط معمولی با کسر های انرژی خورشیدی مختلف بیان شده است. نتایج نشان دهنده پتانسیل انرژی خورشیدی بالای استان های شمالی کشور در اثر استفاده از این نوع هواگرمکنهای خورشیدی می باشند.