سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید سیاهپوش – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، تبریز
محمدعلی محمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز
شهرزاد واحدی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز
صمد سبحانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

با اندازه گیری اختلاف زمانی بین گسیل پرتوهای ایکس نرم و سخت در پلاسمای کانونی سهند طول عمر ستون متراکم پلاسما اندازه گیری شده است . نتایج نشان می -دهند که این زمان مستقل از ولتاژ تخلیه است و مقدار ثابت60 nsرا دارا میباشد .