سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مزینانی – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک
اشکان بابازاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشتی سازی

چکیده:

در این پژوهش ، موادی که کاربرد بسیار زیادی در ساخت شناورهای تندرو دارند از نقطهنظر استحکام موضعی در مقابل ضربه، مورد مطالعه وآزمایش قرار گرفتهاند. عموماً ساختار شناورهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند از مواد ذیل تشکیل شده است Ply wood – Fiber reinforced plastic (FRP) – ABS (Acrylonitrile/ Butadiene/ Styrene) – PE (Polyethylene) – PC (Polycarbonate) – Aluminum (No: 5083 H321) در ادمه با استفاده از نتایج آزمایشات و ارزیابی آن ها، الگوی بهینه شده ای از مواد مصرفی با ضخامت و وزن مشخص و با توج ه به استانداردهای طراحی و استانداردISO 6603 جهت استفاده در ساخت شناورهای تندرو، با هدف پیشگیری از حوادث دریایی، افزایش کاربری، حمل بار، سرعت، Sea keeping مانور مناسب معرفی شده است. بر اساس نتایج پژوهش و انجام تست پانکچر (سقوط جسم بر روی قطعه)، مقدار مقاومت ویژه در مقابل ضربه برای آلومینیوم و مواد ترموپلاستیک شامل PE و ABS ،PC به دلیل زیاد بودن تغییر شکل پلاستیک آ نها، بالا می باشد. در این دسته از مواد، ماکزیمم مقدار نیروی وارد بر نمونه، در جابجایی 2/5 تا 5 برابر ضخامت، اتفاق می افتد. درFRP و Plywood که مواد شکننده تری هستند، ماکزیمم مقدار نیروی وارد بر نمونه، در جابجایی تقریباً برابر با ضخامت آ نها، اتفاق می افتد