سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن یوسفی جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی و
عبدالحسین جلالی آقچای – استادیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
داریوش جواب ور – استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مهندسی هواف

چکیده:

امروزه با توجه به کاربرد وسیع فرآیندهای شکلدهی فلزات، یکی از فرآیندهایی که در صنایع مورد توجه قرار گرفته است فرآیند شکلدهی تدریجی میباشد. این فرآیند بعلت تولید سریع نمونه و تولید با تعداد قطعات اندک مورد توجه صنایع خودروسازی و برخی صنایع دیگر قرار گرفته است. در این فرآیند ابزار سر کروی نصب شده بر روی ماشینCNC با حرکت بر روی سطح ورق که بوسیله فیکسچرهای خاصی مهار شده است شکل قطعه مورد نظر را ایجاد مینماید. عموماً تولید در این فرآیند با بعضی محدودیتها روبرو است که از جمله این محدودیتها میتوان به پارگی قطعه در هنگام تولید اشاره نمود. پیشبینی لحظه شکست در این فرآیندها از جمله دغدغههای تولید در این فرآیند میباشد. در این مقاله با داشتن منحنی حدشکلپذیری ورقهای فلزی، لحظه پارگی در شبیه سازی به روش المان محدود و با نرمافزارABAQUS/Explicit مشخص شده و نتایج با آزمایشهای تجربی صحهگذاری شده است.