سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد دهقان پور – مربی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سبحان دهقان پور – مربی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

ضربه یکی از موارد بسیار مهمی است که همواره در علم مکانیک مطرح بوده است . ماهیت ضربه به نحوی است که کنترل آن را مشکل می سازد، در نتیجه لازم است که بتوان در مواقع نیاز از انتقال ضربه به قسمت های آسیب پذیر یک سازه جلوگیری کرد . یکی از بهترین روش های ج ذب انرژی ضربه، استفاده از لوله های جدار نازک فلزی است . این لوله ها تحت ضربه دچار فروریزش شده و با جذب انرژی، مانع از آسیب رسیدن به قسمت های دیگر می شوند. در تحقیق حاضر هدف بررسی تغییر شکل و جذب انرژی لوله های جدار نازک با شکل های مختلف مقطع (مربع ومستطیل) و با حجم، ارتفاع، سطح مقطع متوسط، ضخامت و جنس یکسان تحت بارگذاری با سرعت های متفاوت است . بارگذاری جانبی لوله ها بصورت شبه استاتیکی بوده و علاوه بر تحلیل عددی، آزمایش های تجربی نیز برای بررسی دقت نتایج، انجام شده است . نتایج حاصل از بررسی ها بیانگر آن است که در شرایط یکسان ذکر شده، نمونه با مقطع مربع انرژی بیشتری نسبت به سطح مقطع مستطیلی جذب می کند،همچنین با افزایش سرعت بارگذاری ،جذب انرژی بالاتر خواهد رفت .