سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مقیمی – دکترای مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
نوروز محمدنوری – دانشیار، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
نادیا نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

همانطور که در بخش های بعدی مقاله معرفی خواهد شد ابر کاواک دارای مشخصههای ویژهای است که از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد. هدف این مقاله مطالعه آزمایشگاهی این مشخصه های ویژه و عوامل موثر بر آن و همچنین چگونگی تاثیر این عوامل بر روی اجسام مختلف است . اجسام موردنظر مخروطهایی با زاویه راسهای مختلف است این تست ها در تونل آب مداربسته آزمایشگاه هیدرودینامیک کاربردی دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته . این تونل مجهز به پمپ خلا، برای کاهش فشار تونل جهت ایجاد ابرکاواک، کمپرسور هوا برای تامین هوای مورد نیاز تزریقی به کاواک و افزایش فشار تونل در مواقع لزوم، اوریفیسی برای اندازه گیری دبی هوای تزریقی، دب ی سنج برای اندازه گیری دبی جریان عبوری از سطح مقطع تونل، شیر بای پاس برای تنظیم دبی جریان آب عبوری از تونل به منظور تغییر سرعت و سایر وسایل مورد نیاز برای اندازهگیری جریان است. از یک دوربین عکاسی نیکونD300 که قابلیت عکسبرداری با سرعت 1/8000 1 ثانیه را دارد برای عکسبرداری از ابرکاواک تشکیل شده در شرایط مختلف ایجاد شده در تونل، استفاده می شود شرایط مختلف برای اندازه گیری مشخصه های ویژه ی ابرکاواک با تغییر دبی هوای تزریقی و ت غییر فشار و سرعت تونل و همچنین با تغییر زاویه راس کاویتاتور مخروطی از 60 تا 90 درجه صورت می گیردکه در نهایت نتیجه تاثیر این تغییرات به صورت نمودارهایی براساس عدد کاواک زایی رسم میشود. . پارامترهای اندازهگیری شده عبارتند از طول و ضخامت بیبعد کاواک، و مقدار دبی گازدهی برای کاویتاتورهای دکر شده