سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین رئیس زاده – استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین برتر اصفهانی – دانشجوی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در فرآیند ریخته گری پیوسته، طراحی قالب آبگرد مسی بر حداکثر سرعت کشش آلیاژ جامد شده توسط غلطک ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. در این تحقیق فرایند انجماد در قالب مسی آبگرد به صورت تحلیلی بررسی شده و نتایج حاصل با شرایط ریختگری پیوسته عمودی شرکت مس شهید باهنر کرمان مقایسه گردید. بدین ترتیب حداکثر سرعت کشش غلطک ها در قالب های ریختگری پیوسته عمودی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تطبیق قابل قبول داده های حاصل از بررسی تحلیلی و نتایج عملی است. این تحقیق نشان داد که میتوان از فرمولهای ساده پیشنهادی با دقت قابل قبول جهت بررسی حداکثر سرعت بیرون کشی محصول از قالب و همچنین طراحی قالبهای آبگرد و بهینه سازی فرآیند تولید در روش ریخته گری پیوسته عمودی استفاده کرد و بدین ترتیب از صرف وقت و هزینه هنگفت جهت انجام آزمایشات تجربی اجتناب نمود.