سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فردین نعمت زاده – دانشجوی دکتری
سروش پرویزی – کارشناس ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد ، پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق نمونه های آلیاژ نایتینول درفشار های مختلف بروش پرس تهیه شده ودر دما و زمانهای مختلف تفجوشی شدند.تاثیر پارامترهای ذکر شده بر خواص مکانیکی آلیاژ فوق مورد بررسی قرار گرفت . برای این بررسی ،آزمایشات پراش اشعه ایکس ،سختی و پانچ برشی انجام شد.نتایج بیانگر: افزایش سختی واستحکام تسلیم ونهایی برشی آلیاژ باافزایش فشار پرس و دماوزمانهای تفجوشی می باشد.همچنین بطور تحلیلی وتجربی امکان وقوع استحاله مارتنزیتی وحافظه داری آلیاژ فوق درشرایط ذکرشده مورد بحث قرار می گیرد.