سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ثابتی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
محمد خلخالی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
محمدامین صادقی – دانشجوی کارشناسی- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف.
عباس اکبرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، کامپوزیت چند لایه Al/AZ31 به وسیله روش اتصال نوردی انباشتی(ARB) تولید شد.تحولات ساختاری این کامپوزیت طی سیکل های ARB توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرارگرفت. همچنین فصل مشترک لایه ها با استفاده از باربرداری یونی مطالعه شد. با توجه به تصاویر به دست آمده،لایه های آلیاژ منیزیم تا سیکل پنجم به واسطه تشکیل باندهای برشی در آلومینیم، و در سیکل های بعدی با تشکیل باندهای برشی در خود آن ها تغییر شکل داده اند. به وسیله پردازش تصاویر مشخص شد که میزان پخش آلیاژ منیزیم در زمینه آلومینیم تا سیکل سوم با نرخ زیادی افزایش یافته است و در سیکل های بعدی از شدت آن کاسته شده است. همچنین وجود گرادیان رفتار سطحی نمونه از آلیاژ منیزیم تا آلومینیم در اثر باربرداری یونی، نفوذ قابل توجه اتم ها در هم، اتصال مناسب لایه ها و تشکیل فاز جدید در فصل مشترک را تایید می کند.