سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید
عباس عباسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک
مسعود ضیابشرحق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله بررسی نظری و ارائه یک نمونه از روش " هزینه اکسرژی " که یک اصل مهم در زمینه ترمواکونومیک است . مورد بررسی قرار می گیرد .
استفاده از قانون دوم ترمودینامیک بمنظور دستیابی به مفهوم اکسرژی و ایجاد تابع اکسرژی اجزای تشکیل دهنده سیکل یک ابزار مفید در آنالیزسیستم اکسرژی می باشد :
در اینجا اساس و قواعد هزینه تشکیل فرآیند و بهره وری در سیستم انرژی بصورت معادلات بیان می گردد، اهداف کلی از این بررسی عبارتند از :
○یافتن جانشین ها برای بازیافت انرژی
○برآورد هزینه
○بهینه سازی عملیات
○بهینه سازی موضعی زیر سیستم ها
سیستم در اینجا بصورت مجموعه ای از واحدها گرفته شده است . هر واحد تابع ویژه خاصی دارد که با استفاده از مفهوم قانون دوم ( آنتروپی – اکسرژی ) تشکیل می گردد . رابطه بین واحدها و همچنین ما بین سیستم و محیط بوسیله توزیع توابع برقرار گردیده است .
سپس با تشریح مفهوم کارآیی اکسرژتیک والاستیستیه اجرا، بهینه سازی بوسیله حداقل نمودن توابع هزینه صورت گرفته است . در نهایت معادلات کلی ایجاد و یک مثال عددی بمنظور ارائه کاربرد و امتیازات روش تشریح شده است