سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
محمود احمدی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

عملکرد توربینهای گازی شدیداً تحت تاثیر تغییرات دمای محیط است به طوریکه با افزایش دما توان و بازده آن شدیدا کاهش می یابد . با استفاده از سرمایش هوای ورودی به کمپرسور توربین گازی می توان این عیب را مرتفع کرد . یکی از روشهای متداول سرمایش هوای ورودی روش سرمایش تبخیری است که مناسب برای شرایط آب و هوایی گرم و خشک بوده که در ایران نیز می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد . در این مقاله یک مدل ترمودینامیکی برای ارزیابی عملکرد توربین گازی مجهز به خنک کن تبخیری ساخته شده است با استفاده از این مدل عملکرد یک توربین گازی مشخصی که در آن از روش سرمایش تبخیری استفاده شده است مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهد که در دمای هوای محیط ۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی %۲۰ با استفاده از خنک کن تبخیری می توان، توان و بازده توربین گازی را به ترتیب %۱۲ و %۵ در مقایسه با توربین بدون خنک کن بهبود بخشید