سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مسعودی – دانشجوی تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سمیه رحیم نهال – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه کشاورزی و منابع طب
مرتضی چاجی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد بوجارپور – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی کیفیت و ترکیب شیر خام تولیدی 140 گاوداری شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال بختیاری انجام گردید. در این تحقیق درصد ماده خشک بدون چربی، درصد پروتئین، درصد چربی، دانسیته، درصد ماده خشک، درصد آب و نقطه انجماد نمونه ها انداز هگیری شد. نتایج نشان داد که نمونه شیر گاوداری ها به طور میانگین حاوی 13 / 1± 42 / 87 درصد آب، 69 / 0± 67 / 8 درصد ماده خشک بدون چربی و 69 / 0± 57 / 12 درصد کل ماده خشک می باشد. ماده خشک خود شامل 97 / 0± 90 / 3 درصد چربی، 22 / 0± 2/ 3 درصد پروتئین و 03 / 5 درصد لاکتوز، مواد معدنی و ویتامین ها می باشد. در کل می توان بیان کرد که شیر تولیدی در شهرستان لردگان از نظر ترکیبات با گزارشات موجود برای ترکیبات شیر در ایران و جهان برابری می کند.