سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سبزپوشانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث مظاهری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک روش عددی با دقت درجه دو، به همراه الگوریتم های تطبیق شبکه و تعقیب جبهه شاک، به شبیه سازی و بعدی دتونیشن برای یک مخلوط گازی در کانال پرداخته شده است. مدل سینتیکی بکار رفته، مدل یک مرحله ای آرنیوسی است، آغازش دتونیشن با استفاده از مدل موج بلست صفحه ای به عنوان شرایط اولیه انجام گرفته است. سپس این موج بلست، توسط اغتشاشی درچگالی، که در جلوی موج بلست قرار داده شد ناپایدار گردیده است. با پیشرویموج ایجاد شده در ماده نسوخته، جبهه دتونشن دو بعدی که شامل نقاط سه گانه، امواج عرضی ، موج وابسته ، و موج اصلی ماخ در کانال کل گرفته و انتشار یافته است. برخورددو نقطه سه گانه با یکدیگر ویا یک نقطه سه گانه با دیوار، باعث ایجاد جت جریان با سرعت زیاد ازمحصولات شده است. تاثیر این جت جریان روی جبهه دتونیشن شاک پیشرو بررسی شده است. نتایج شبیه سازی حاضر نشان دادند که جت جریان پر سرعت محصولات، می توان به موج شاک پیشرو در جلوی جت برخورد کرده و باعث تغییر شکل جبهه دتونیشن گردد.