سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نازنین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسن عباسی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
فتح الله کریم زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین عنایتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

این مطالعه تشکیل رسوبات بین فلزی Mg2Si در حین عملیات حرارتی پودر نانوساختار آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ با اندازه ذرات ۱۰ میکرومتر، اندازه دانه ۳۵ نانومتر و سختی ۱۵۷ ویکرزتهیه شده به روش آسیاب کاری مکانیکی و نیز اثرات حضور آنها بر روی خواص مکانیکی پودر را بررسی نمود. پودر نانوساختار در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای با نسبت گلوله به پودر ۱:۱۰، سرعت چرخش rpm 500 و با گذشت زمان ۳۰ ساعت به دست آمد. سپس به مدت ۳ ساعت تحت عملیات حرارتی همدما در دماهای ۱۵۰ الی ۵۵۰ درجه سانتیگراد با گام های دمایی ۵۰ درجه، قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوهای پراش پرتوی ایکس در دماهای مختلف نشان داد که محدوده دمایی تشکیل رسوبات ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد بوده و درزمان ۲ ساعت در دمای ۳۰۰ درجه به حداکثر خود می رسد. انجام تست میکروسختی بر روی پودر نانوساختار در دماها و زمان های مختلف و افزایش مقادیر آن در محدوده ی دمایی ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه نیز حاکی از تشکیل رسوبات در این محدوه بود؛ به گونه ای که بیشینه سختی پس از ۲ ساعت عملیات حرارتی در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد، حدود ۲۰۷ ویکرز حاصل گردید. جابجایی پیک (۱۱۱) آلومینیوم بر حسب دما، پس از ۳ ساعت عملیات حرارتی مؤید این محدوه برای تشکیل رسوبات بود