سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

توسعه کمی و نامتوازن آموزش عالی درکشور از یک سو و فقدان ظرفیت های مناسب برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر باعث شده تا فرصت های تشکیل سرمایه انسانی ارتقای بهره وری افزایش رشد اقتصادی به تهدیدهای بحران زا و چالش برانگیز درابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگ یناشی از بیکاری دانش آموختگان تبدیل شوند با توجه به اهمیت کشاورزی این بخش از نظر توسعه اشتغال دانش آموختگان دارای محدودیت های جدی است ایجاد زیرساخت های لازم برای بهره گیری از توان تخصصی فارغ التحصیلان و بسترسازی و هدایت امر اشتغال آنان نیازمند برنامه ریزی دقیق است بنابراین توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری دراین بخش مستلزم توسعه منابع انسانی بوده که این مهم از طریق توانمندسازی نیروی انسانی امکان پذیر است تعداد کل دانش آموختگان کشاورزی تاسال 1380 145 هزار نفر بوده است که 35 هزار نفر درمشاغل غیرمرتبط دربخش دولتی 15 هزار نفر دربخش غیردولتی 55 هزار نفر درمشاغل غرمرتبط با کشاورزی مشغول به کار هستند و 40 هزار نفر دیگر نیز بیکارند درمقاله حاضر به بررسی راه کارها و سیاست های اعمال شده از سوی برخی کشورها درزمینه کاهش نرخ بیکاریدر بین فارغ التحصیلان کشاورزی پرداخته شده است.