سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر حاجی احمدی – استادیار
سیدداود حاجی میررحیمی – استادیار همطراز گروه مدیریت و توسعه کشاورزی مراکز آموزش عالی امام خمی

چکیده:

فرهنگ و مدیریت جهاد با پیشینه رفتاری چنددهه در سال 1357 پا به عرصه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران نهاد. بررسی پیشینه چنین نظام فرهنگی و مدیریتی درایران موید ان است که با توجه به مختصات انقلاب مشروطه شاخصهای ملی گرایی ایثارگری، مذهبی گرایی و سیاسی گرایی درونزا، از معرفهای آن میباشد با نگرش و رفتار عملیاتی حضرت امام خمینی (ره) در دهه 1340 این رفتار بیش از گذشته شکل کاربردی و اجتماعی به خود گرفت پیروزی انقلاب اسامی در دهه 50 با توجه به تفکرات ریشه ای امام و پیروان این مکتب فرصتی مناسب برای به منحصه ظهور رساندن این اندیشه ها و پیاده سازی بویژه در عرصه های فقرزدایی و انقلاب علیه دیوانسالاری اداری فراهم شدو جهاد سازندگی به عنوان مظهر نهادی آن پیش برنده این فرصت در اواخیر سال 1358 گردید. این سازمان درونزا و خودجوش براساس نیازها و شرایط اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی ایران در بخش عمران و توسعه روستایی و کشاورزی با فرهنگ مدیریت جدیدی در نظام سازندگی به فعالیت پرداخت. با گذر زمان و تحولات محیط بیرونی و درونی تغییرات فراوانی همراه با فراز و نشیبهایی در فرهنگ و شیوه های مدیریتی این نهاد به وجود امد. امروزه سالانه صدها شرکت و سازمان پا به عرصه وجود نهاده و متول می شوند صدها سازمان از صحنه خارج شده و اعلام ورشکستگی می نمایند و این موضوع از مهمترین دغدغه ها و موضوعات اساسی برای محققان و صاحبنظران مدیریت گردید تا به مطالعه دلایل شکست و سازمان ها بپردازند.