سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دوست محمدی – استادیار بخش مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

امروزه افزایش کیفیت فولادهای صنعتی در صنایع فولادسازی یک ضرورت به حساب می آید. آخال های غیر فلزی تاثیر مخربی بر کیفیت فولاد می گذارند. از آنجا که آخال باعث کاهش شدید خواص مکانیکی فولادها می شوند، کنترل و یا حذف آنها می تواند منجر به بالا رفتن کیفیت فولاد گردد. تحقیق حاضر به بررسی تعادل ترمودینامیکی آخال ها در حین عملیات گاززدایی فولاد مذاب می پردازد.برای این بررسی، از فولاد مذاب نمونه برداری شده و بعد از تعیین ترکیب شیمیایی ویژگی های آخال بررسی گردید. ترکیب شیمیایی آخال های یافته شده در نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به EDS تعیین گردید. علاوه بر آن، تعادل ترمودینامیکی آخال ها و فولاد مذاب با روش ترمودینامیک محاسباتی محاسبه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بررسی تعادل ترمودینامیکی فولاد مذاب و آخال ها با ساتفاده از روش ترمودینامیک محاسباتی امکان پذیر است. علاوه بر آن توافق خوبی بین نتایج به دست آمده از محاسبات ترمودینامیکی و آنالیز نمونه های حقیقی مشاهده شد.