سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرستو قریشوندی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

سازمان محیطی برای رشد تعارض ها و عدم توافق هاست . تعارض بعنوان تمام شکل های مخالفت , عدم توافق , اختلاف بین دو یا چند گروه تعریف می شود . محققان توافق نظر دارند که برای تعارض بیش از یک گروه نیاز است و زمان عامل مهمی است . تا زمانیکه پدیده ی تعارض امری غیر قابل اجتناب است استراتژی های مدیریت تعارض موضوع اصلی مورد بررس ی و مورد علاقه افراد , گروه ها و محققان خواهد بود . توانایی مدیریت تعارض بدون شک یکی از مهمترین مهارت های بین فردی است که یک مدیر نیاز دارد . استراتژی های مدیریت تعارض اثربخش می توانند تأثیرات منفی تعارض روی گروه های مختلف را کاهش دهند که به ایجاد محیطی مطمئن کمک می کند . هدف از این مقاله بعنوان یک مقاله مروری اینست که با ارائه تعریفی از تعارض و کلیات آن به معرفی سبکهای حل تعارض که افراد در موقعیت های مختلف تعارض مواجهه شده , بکار می گیرند , بپردازیم . که این سبکها عبارتند از : سبک رقابتی , اجتناب , تسلیم ,مصالحه و همکاری