سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تقی زنگنه – کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد ذاکری – عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پودرهای نانوکامپوزیتیFe-WC با درصدهای مختلف کاربید تنگستن در آسیاب شافتی در دمای محیط به دو روش مخلوط و آسیاب کردن تهیه شدند. تغییرات فازی پودرهای تهیه شده با پراش پرتو ایکس و مورفولوژی باSEM موردمطالعه قرار گرفت. در بخش شکل دهی، پودرهای آماده شده از طریق جریان القایی فرکانس بالا زینتر شدند. نتایج نشان داد که زمان آسیاب تاثیر مستقیمی در کاهش اندازه پودرها دارد، بطوریکه با افزایش زمان آسیاب تا 10 ساعت اندازه متوسط دانه های کامپوزیتFe-WC به nm34 کاهش می یابد. بهترین شرایط شکل دهی و زینتر نمونه ها از طریق اعمال جریان القایی فرکانس بالا زمانی بدست آمد که مقدار فرکانس 200kHzفشار اعمالی 50MPa و زمان القای جریان 100ثانیه تعیین گردید. مقدار سختی و استحکام به ترتیب 362 برینل و1348MPaدر نمونه 20%wt WCکه به روش آسیاب کاری تهیه شده بود بدست آمد. همچنین بیشترین مقدار چگالی نمونه های زینتر شده در حدود 98/5درصد اندازه گیری شد