سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده عین اله زاده صمدی –
اصغر عسگری –

چکیده:

قاط کوانتومی نیمرسانا، یک نانوساختار می باشد که در آن حرکت الکترون در هر سه بعد محدود شده است، نقاط کوانتومی نیتریدی در مقایسه با نقاط کوانتومی گروه III -VI و III -V خواص متفاوتی دارندو دارای دو ساختار ورتسایت و زینک بلند هستند. در این مقاله اثر میدان الکتریکی روی نقطه کوانتومی GaN در چارچوب تئوری k.p بررسی شده و وابستگی انرژی حفره در میدان اعمالی برحسب اندازه نقطه کوانتومی و میزان میدان اعمالی محاسبه شده است. نتایج بدست آمده، نشان میدهد که ترازهای انرژی حفره GaN شدیداً تحت تاثیر میدان قرار میگیرد و انرژی پایین ترین حالات نقاط کوانتومی نیتریدی با افزایش میدان کاهش می یابد.