سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوشین زندی سوهانی – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hom:Aphididae) روی 5 رقم کلزا شامل Talayeh, Mohican,SLM046, Licord و Consul در منطقه بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. معیار جمعیت حشره در مزرعه شاخص آلودگی بود که از حاصلضرب طول ساقه آلوده در درصد بوته های آلوده محاسبه گردید. طبق نتایج این آزمایش، آلودگی در مزرعه از اواسط فروردین ماه آغاز شد و در هشتم اردیبهشت ماه مصادف با گلدهی به اوج خود رسید. پس از آن جمعیت مجددا رو به کاهش نهاد. این روند در مورد همه ارقام کلزا مشاهده شد. همچنین این نتایج نشان داد که بیشترین میزان آلودگی مربوط به رقم Talayeh و کمترین آلودگی روی رقم Consul مشاهده شد.