سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دولت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدکاظم بشارتی گیوی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
پیمان گلبابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
فرهاد مولایی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

فرایند اصطکاکی اغتشاشی فرایندی نوین جهت تغییر خواص خواص مکانیکی و متالورژیکی مواد است دراین فرایند ابزار بصورت موضعی وارد قطعه کار شده و با چرخش و حرکت طولی باعث تغییر شکل پلاستیکی شدید شده و به تبع ان خواص قطعه تغییر می یابد از مهمترین موادی که تحت این فرایند تغییر خواص می یابد الومینیم و الیاژ های آن می باشد الیاژهای سری 5 الومنیوم مادی پرکاربرد در صنایع هوایی و دریایی هستند که عنصر الیاژی غالب در آنها منیزیم است این الیاژها مقاومت به خوردگی مطلوبی دارندو عملیات حرارتی ناپذیرهستند از این رو استفاده ا زفرایند اصطکاکی اغتشاشی برای بهبود خواص آنها مناسب است. دراین مقاله تاثیر پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی چون سرعت دورانی ابزار سرعت پیشروی ابزار و تعداد پاس بر تغییرات ریزساختاری و سختی الومینیوم 5052 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد که فرایند اصطکاکی اغتشاشی ریزساختار را همگن و دانه ریز ساخته و سختی نمونه را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. با این حال در مواردی افزایش نسبی سختی قابل مشاهده است.