سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اله منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنرکرما
احمد عباس نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه زمین شناسی
علی نگارستانی – از – تحقیقاتی پیش نشانگر های زلزله، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پ

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات غلظت گاز رادون و عوامل هیدروژئوشیمیایی به عنوان پیش نشانگرزلزله، چشمه آبگرم جوشان به علت نزدیکی به گسل سیرچ – گلباف و قرار گرفتن در یک محدوده ی بسیار لرزه خیز مورد مطالعه قرار گرفت . غلظت گاز رادون محلول در آب به طور پیوسته و با فاصله زمانی ده دقیقه تعیین شد . دمای آب نیز به طورپیوسته در فواصل زمانی ده دقیقه اندازه گیری گردید . pH و EC آب به صورت هفتگی و غلظت کاتیون ها و آنیون های اصلی آب ( شامل : , ۳ Ca 2+ ,Mg 2+ ,K + ,Na + ,HCO -SO 2 – ,Cl – 4به صورت موردی مشخص شد . در نهایت داده های اندازه گیری شده، به همراه اطلاعات جوی و زمین لرزه های ثبتشده در شعاع ۲۰۰ کیلومتری منطقه، جهت بررسی ارتباط زمانی بین تغییرات غلظت گاز رادون و رخداد زلزله مورد استفاده قرار گرفته است .