سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا شیخ فخرالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرما
بهرام بختیاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب

چکیده:

هوا ضروری ترین ماده برای ادامه حیات موجودات زنده است. به طور کلی از آلاینده های مهم هوا می توان مونواکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیدکننده های فتوشیمیایی، هیدروکربورها، ذرات معلقدر هوا و مواد رادیو اکتیو را نام برد. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به غلظت مونواکسیدکربن اندازه گیری شده در سال ۲۰۱۱ شهر شیراز به بررسی خواص این آلاینده و روند تغییرات آن پرداخته شده است. برای این منظور از مدل هایARCH و GARCH در نرم افزارهایMICROFIT و 4.0 EVIEWS 5.0 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از بی ثباتی و نوسانات در داده های مونواکسید کربن می باشد. بعلاوه براساس محاسبات انجام یافته، غلظت این عنصر در فصل تابستان کمترین و در فصل زمستان بیشترین مقدار را دارا است.