سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین جلال کمالی – گروه فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین امیری –
محمد شجاعی –

چکیده:

جریان همرفتی درون گوشته در انتقال گرمای درون زمین سهم اساسی را به عهده دارد به طوری که موتور محرکۀ فعالیت های زلزله ای و آتشفشانی زمین نیز قلمداد میشود. چند دهه ای است که دو دیدگاه؛ یک لایه ای یا دو لایه ای بودن همرفتی در گوشته، مورد بحث محققین ژئودینامیک قرار گرفته است. کمیت های فیزیکی متعددی وجود دارند که با توجه به ناپیوستگی های آشکار شده در گوشته، میتوانند در نوع همرفتی یاد شده دخالت داشته باشند. در اینجا با حل عددی معادلات حاکم بر همرفتی به یکی از این کمیتها یعنی گرانروی و تغییراتش در مرز گوشتۀ بالایی و پایینی و اثر آن در حرکت مواد آن ناحیه میپردازیم. دیده میشود افزایش ناگهانی گرانروی در ناحیه گذار فاز قادر است مؤلفۀ عمودی سرعت را در این ناحیه تحت تأثیر قرار داده و به دو لایه شدن همرفتی گوشته کمک کند.