سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام عطارروشن – کارشناس ارشد
محمد شیشه ساز – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس حق پرست – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین مقاله سه نوع اتصال چسبی تک لبه ساده دو لبه و U شکل مورد بررسی قرارگرفته است این اتصالات تحت نیروی یکنواخت کششی قرار داده شده اند ماکزیمم تنش برشی در تمامی اتصالات چسبی بررسی شده دریک یا هر دو انتهای ناحیه داخلی اتصال رخ میدهد برای کاهش ماکزیمم مقدار تنش برشی درلایه چسبی اقداماتی از قبیل افزایش ضخامت لایه چسبی و افزایش ضخامت چسبنده ها انجام شده است همچنین با مقایسه سه نوع اتصال با یکدیگر دراثربارگذاری یکسان مقادیر ماکزیمم تنش برشی درلایه چسبی اتصال U شکل کمتر است نتایج حاصل با نتایج روش تحلیلی مقایسه شد تطابق بسیار خوبی بین نتایج حاصل از تحلیل عددی و نتایج تحلیل وجود دارد.