سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم رونیاسی – دانش اموخته رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
گلنار مخفی – دانش اموخته رشته محیط زیست
محمدرضا رونیاسی – دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

تخریب زیستگاههای طبیعی نگرانی هایی را در مورد از بین رفتن تنوع زیستی ایجاد کرده است اما متاسفانه تفاوتهای زیادی در جایگاه ارزشهای تنوع زیستی وجود دارد و زیست شناسان و اقتصاد دانان درحفظ تنوع زیستی اقدامات همسانی را انجام نمی دهند به این معنی که اقتصاد دانان برای تنظیم تقاضا به جای رعایت اولویت وتوجه به مسائل زیست محیطی به مصلحت متوسل شده و بدون توجه به ارزشهای تنوع زیستی انچه که بصرفه اقتصادیاست را انجام میدهند یکی دیگر از دلایل ضعف محیط زیست در زمینه حفاظت از تنوع زیستی این است که عناصری از تنوع زیستی وجود دارد که نمی توان برای آنها ارزش پولی در نظر گرفت از این رو دراین مقاله مروری که با هدف بررسی تنوع زیستی روشهای اندازه گیری و ارزشهای آن انجام گرفته پس از تعریف تنوع زیستی وانواع آن به بیان برخی روشهای اندازه گیری تنوع زیستی پرداخته و در ادامه به ذکر ارزشهای تنوع زیستی می پردازیم و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت حفظ تنوع زیستی ارائه شده است.