سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی بوند تغییرات جمعیتی و تنوع گونه ای پرندگان ابزی و کنار ابچر زمستان گذران و با استفاده از سرشماریهای نیمه زمستانه سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ صورت گرفته است تالاب بین المللی پریشان با وسعتی حدود ۴۲۰۰ هکتار و با مختصات جغرافیایی ۵۱درجه و ۴۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه تا ۵۱درجه و ۵۲دقییقه و ۳۵ ثانیه طول شرقی و ۲۹درجه و ۲۷دقیقه و ۴۰ ثانیه تا ۲۹درجه و ۳۲دقیقه و ۲۵ثانیه عرض شمالی در جنوب شرقی شهرستان کازرون و درا ستان فارس واقع شده است اطلاعا ت مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از اداره کل حفاظت محیط زیست فارس تهیه شده است براساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۶۹ گونه پرنده ابزی و کنار ابچر متعلق به ۱۵ خانواده وشش راسته در تالاب بین المللی پریشان شناسایی و سرشماری گردیده است